_ [comp] 続・anki vs uim-qt5

と思ったら Qt4 版が動かないという話だったらしい。Qt4 版 anki を入れてみたら、起動しなかった。

Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/anki", line 7, in <module>
    import aqt
  File "/usr/share/anki/aqt/__init__.py", line 12, in <module>
    from aqt.qt import *
  File "/usr/share/anki/aqt/qt.py", line 22, in <module>
    from PyQt4.QtWebKit import QWebPage, QWebView, QWebSettings
ImportError: No module named QtWebKit

これかな。> #826727 一方、Qt5 版 anki はまだ Debian に入ってないようだ。